Privacy statement

1. Algemeen
 

1.1  Dit beleid met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens (het "Privacybeleid") beschrijft hoe Ball Group Denmark ApS, Kløvermarken 29, 7190 Billund, Denemarken (hierna "Ball") informatie over u verzamelt en verwerkt.

1.2  Het privacybeleid is van toepassing op persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, of die we verzamelen op de website van Ball, www.zizzi.be ("www.zizzi.be").1.3  Ball is de gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens. Gebruik de contactgegevens onder punt 7 voor alle vragen.

2. Welke persoonlijke gegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden en op welke wettelijke basis deze worden verwerkt
 

2.1   Wanneer u www.zizzi.be bezoekt, verzamelen wij automatisch informatie over u en uw gebruik van www.zizzi.be, bijvoorbeeld welk type browser u gebruikt, welke zoektermen u gebruikt op www.zizzi.be, uw IP-adres (inclusief uw netwerklocatie) en informatie over uw computer.

2.1.1   Het doel is om de gebruikerservaring en het functioneren van www.zizzi.be te optimaliseren en gerichte marketing uit te voeren, inclusief retargeting via Facebook en Google. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk om ons in staat te stellen onze interesses na te streven om www.zizzi.be te verbeteren en om u relevante aanbiedingen te tonen.

2.1.2   De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is de EU-verordening algemene gegevensbescherming (AVG), artikel 6, lid 1, letter f).

2.2    Wanneer u een product koopt of met ons communiceert op www.zizzi.be, verzamelen wij de gegevens die u zelf verstrekt, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betaalmethode, informatie over welke producten u hebt gekocht en geretourneerd (indien van toepassing), leveringsverzoeken en het IP-adres waarvan de bestelling is geplaatst

2.2.1    Het doel is dat wij de door u bestelde producten kunnen leveren en op overige wijze onze overeenkomst met u kunnen nakomen, inclusief dat wij uw rechten op het retourneren van artikelen kunnen beheren en gebrekkige goederenclaims kunnen indienen. We kunnen ook informatie over uw aankoop verwerken om te voldoen aan wettelijke vereisten, waaronder boekhouding en rekeningen. Uw IP-adres wordt voor dit doel tijdens de aankoop geregistreerd en wij worden in staat gesteld onze belangen in het voorkomen van fraude na te streven.

2.2.2   De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is de EU AVG, artikel 6, lid 1, onder b), c) en f).

2.3     Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, verzamelen wij gegevens over uw naam, e-mailadres en telefoonnummer (indien van toepassing).

2.3.1  Het doel is om onze interesses na te streven om u nieuwsbrieven te kunnen sturen.

2.3.2   De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is de EU AVG, artikel 6, lid 1, letter f).

2.4 Wanneer u zich registreert bij onze klantenclub, wordt u gevraagd om b.v. uw naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, uw voorkeuren en interesses, enz. Naast uw naam, adres en e-mailadres, is het aan u welke informatie u verstrekt. We verzamelen ook informatie tijdens uw lidmaatschap met betrekking tot uw gebruik van de voordelen van de klantenclub, wedstrijden waaraan u meedoet, enz. We vergelijken deze gegevens met andere informatie die we over u hebben, inclusief informatie over wat u hebt gekocht en welke items u hebt geretourneerd (indien van toepassing).

2.4.1 Het doel is om uw lidmaatschap te beheren en u de diensten en voordelen met betrekking tot het lidmaatschap van de klantenclub te bieden, en om onze interesses na te streven voor het verzenden van nieuwsbrieven en gerichte marketing.

2.4.2  De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is de EU AVG, artikel 6, lid 1, onder b) en f). Wanneer u zich registreert, wordt u gevraagd om uw specifieke toestemming te geven voor elektronische marketing.

3. Ontvangers van persoonlijke gegevens
 

3.1 Informatie over uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en bestelnummer, evenals specifieke leveringsverzoeken, worden doorgegeven aan DHL en Bpost, die belast zijn met de bezorging van de door u gekochte producten.

3.2  Gegevens kunnen worden doorgegeven aan externe partners die de gegevens namens ons verwerken. We gebruiken externe partners voor bijvoorbeeld de technische werking van en verbeteringen aan www.zizzi.be, de publicatie van nieuwsbrieven, gerichte marketing (inclusief retargeting) en voor uw beoordelingen van ons bedrijf en onze producten.
Deze bedrijven zijn gegevensverwerkers die werken volgens onze instructies en verwerken gegevens waarvan we gegevenscontroller zijn. De gegevensverwerkers mogen de informatie niet gebruiken voor enig ander doel dan de nakoming van hun overeenkomst met ons, en zij zijn onderworpen aan een vertrouwelijkheidsovereenkomst met betrekking tot de gegevens. We hebben schriftelijke gegevensverwerkingsovereenkomsten gesloten met alle gegevensverwerkers die namens ons persoonsgegevens verwerken.

3.3    Twee van deze gegevensverwerkers, Google Analytics (van Google LLC) en Facebook Inc., zijn gevestigd in de VS. De noodzakelijke garanties voor overdracht van gegevens naar de VS zijn verzekerd via de certificering van de gegevensverwerker onder EU-VS. Privacy Shield, cf. EU AVG-artikel 45.

3.3.1    Een kopie van de certificatie van Google LLC is hier te vinden: 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

3.3.2    Een kopie van de certificering van Facebook Inc. is hier te vinden: 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

4. Uw rechten
 

4.1  Om transparantie te garanderen met betrekking tot de verwerking van uw gegevens, moeten wij als gegevensbeheerder uw rechten kenbaar maken.

4.2   Recht van toegang

4.2.1 U hebt het recht om te allen tijde aan te vragen dat wij informatie verstrekken over bijvoorbeeld welke gegevens we over u hebben geregistreerd, welk doel de registratie van gegevens dient, welke categorieën van persoonsgegevens en ontvangers van gegevens er zijn (indien van toepassing) en informatie over de bron van de gegevens.

4.2.2 U hebt recht op een kopie van de persoonlijke gegevens die wij over u verwerken. Als u een kopie van uw persoonlijke gegevens wenst, moet u een schriftelijke aanvraag sturen naar gdpr@ball-group.com. Mogelijk wordt u gevraagd om te documenteren dat u de persoon bent die u beweert te zijn.

4.3    Recht op rectificatie

4.3.1 U hebt het recht om onjuiste persoonlijke gegevens over uzelf te laten herstellen door ons. Mocht u zich ervan bewust zijn dat er een fout zit in de informatie die wij over u hebben geregistreerd, dan vragen wij u om een schriftelijk verzoek aan ons in te dienen zodat de informatie kan worden gerectificeerd.

4.3.2 U kunt de informatie die we hebben verzameld in verband met uw aanmelding bij onze klantenclub zelf corrigeren door u aan te melden bij uw gebruikersprofiel.

4.4    Recht om te verwijderen

4.4.1  In bepaalde gevallen hebt u het recht om alle of een deel van uw persoonlijke gegevens door ons te laten verwijderen, bijvoorbeeld als u uw toestemming intrekt en we geen andere wettelijke basis hebben om de verwerking van de gegevens voort te zetten. Als verdere verwerking van uw gegevens noodzakelijk is, bijvoorbeeld om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, of om wettelijke claims op te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, zijn we niet verplicht om uw persoonlijke gegevens te verwijderen.

4.5  Recht op beperking van verwerking tot opslag

4.5.1  In bepaalde gevallen hebt u het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken tot uitsluitend opslag, bijvoorbeeld als u van mening bent dat de informatie die wij over u verwerken onjuist is.

4.6    Recht op gegevensoverdracht

4.6.1  In bepaalde gevallen hebt u het recht om persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en het recht om deze gegevens naar een andere controller te verzenden.

4.7  Recht op bezwaar 

4.7.1 U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op direct marketing, inclusief eventuele profilering om onze direct marketing te richten, aangezien deze verwerking plaatsvindt op basis van onze legitieme belangen, cf. punten 2.1 en 2.3. Als u niet wilt dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor direct marketing en profilering, moet u uw cookies verwijderen.

4.7.2  Bovendien hebt u het recht om te allen tijde, om redenen die verband houden met uw persoonlijke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wij uitvoeren op basis van onze legitieme belangen, cf. punten 2.1 en 2.3.

4.8   Recht om toestemming te herroepen

4.8.1 U hebt het recht om op elk gewenst moment uw toestemming aan ons te herroepen om een bepaald type verwerking van persoonlijke gegevens uit te voeren, inclusief voor het verzenden van elektronische communicatie.

4.9    Recht om te klagen

4.9.1 U hebt het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, met betrekking tot onze verwerking van uw persoonlijke gegevens. Klachten kunnen bijvoorbeeld worden ingediend via telefoon: 088 - 1805 250

5. Wissen van persoonsgegevens
 

5.1  Gegevens verzameld over uw gebruik van www.zizzi.be, cf. punt 2.1, worden uiterlijk één jaar na uw laatste gebruik van www.zizzi.be gewist.

5.2   Wanneer je je afmeldt bij Club Zizzi bewaren we je gegevens 6 maanden. Dit doen we om misbruik van welkomstkortingen te voorkomen. Gedurende die tijd is het voor jou niet mogelijk om een ​​nieuwe Welkom kortingscode te ontvangen, maar jezelf opnieuw aanmelden is altijd mogelijk.

5.3    Gegevens verzameld in verband met een aankoop die u hebt gedaan op www.zizzi.be, cf. punt 2.2 worden meestal drie jaar na het einde van het kalenderjaar waarin u uw aankoop hebt gedaan, gewist. Gegevens kunnen echter langer worden bewaard, als we een legitieme behoefte hebben aan langere opslag, bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, of als opslag noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Boekhoudingsdocumenten worden vijf jaar lang bewaard tot het einde van een boekjaar, om te voldoen aan de vereisten van de wet op de boekhouding

5.4    We wissen automatisch gegevens die we hebben verzameld in verband met uw registratie bij de klantenclub en tijdens uw lidmaatschap ervan, cf. punt 2.4, a) als u geen updates of interactie in een jaar heeft gehad, b) als u uw lidmaatschap van onze klantenclub annuleert.

6. Beveiliging
 

6.1   We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om onopzettelijke of illegale vernietiging, verlies, wijziging of verslechtering van persoonlijke gegevens te voorkomen en om te voorkomen dat de gegevens bekend worden of misbruikt worden door onbevoegde personen.

6.2  Alleen werknemers met een echte behoefte aan toegang tot uw persoonlijke gegevens om hun werk te voltooien hebben deze toegang.

7. Contactgegevens
 

7.1 Ball Group Denmark ApS is verantwoordelijke voor de verwerking van persoonlijke gegevens die zijn verzameld via www.zizzi.be.

7.2 Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid of als u gebruik wilt maken van een of meer van uw rechten zoals beschreven in punt 4, neem dan contact op met:

Ball Group Denmark ApS, 
Kløvermarken 29
7190 Billund
Denemarken

Tel: 038 08 61 20
E-mail: klantenservice@zizzi.be

8. Wijzingen aan het privacybeleid
 

8.1 Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in het privacybeleid, wordt u hiervan op de hoogte gebracht tijdens uw eerstvolgende bezoek aan www.zizzi.be.

8.2 Als u zich hebt aangemeld bij onze klantenclub, wordt u geïnformeerd over de wijzigingen in het beleid via informatie die naar uw geregistreerde e-mailadres is verzonden.

9. Versies
 

9.1 Dit is versie 1 van het privacybeleid van Ball Group Denmark ApS, gedateerd 22.06.2021.